JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK

06.09.2018 14:23

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK, i to  U ČINU POLICAJCA: kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme – 80 (osamdeset) izvršilaca.

Javni konkurs možete preuzeti ovdje, prijavni obrazac i saglasnost za korištenje ličnih podataka ovdje, kao i spisak literature ovdje.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba