Obavijest za polaznike osnovne policijske obuke za čin „policajac“

12.10.2018 15:23

U skladu sa Programom rada Policijske akademije FMUP-a, obuka polaznika XXXVI generacije osnovne policijske obuke za čin „policajac“ počinje 15.10.2018.godine.

Obavještavaju se polaznici da dođu na Policijsku akademiju FMUP-a, dana 15.10.2018.godine (ponedjeljak) do 11:00 sati, radi zaduženja soba, uniformi i potrebnog MTS-a i da sa sobom ponesu sportsku opremu  i pribor za ličnu higijenu.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba