Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju otpisanog bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom u MUP-a TK-a i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

01.07.2019 12:23


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba