Održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a

04.11.2019 14:45

Danas, 04.11.2019.godine, u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana i glavnih inspektora. Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2019.godine, koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća, kao i trenutna sigurnosna situacija sa posebnim osvrtom na problematiku sa migrantima.

U cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti  na području Tuzlanskog kantona, usaglašene su smjernice budućih aktivnosti  iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba