Konstituirajuća sjednica Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima TK-a

21.05.2020 13:18

Danas, 21.5.2020.godine u prostorijama MUP-a TK-a održana je konstituirajuća sjednica Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona, na kojoj su dogovoreni pravci budućeg djelovanja u okviru nadležnosti Tima.

Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je 3.3.2020.godine donijela Odluku o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima, s ciljem poboljšanja funkcionalnih veza i saradnje između nadležnih organa vlasti i nevladinih organizacija na području Tuzlanskog kantona. Aktivnosti Koordinacionog tima su usmjerene da kroz plansko i usklađeno djelovanje doprinesu suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima.

Članovi Koordinacionog tima su predstavnici MUP TK-a, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave TK-a, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a, Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a, Ministarstva zdravstva TK-a, Centara za socijalni rad Tuzla, Lukavac i Živinice, nevladinih organizacija Emaus Doboj Istok i Zemlja djece Tuzla.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba