Radionica za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a na temu: Principi i prednosti policijsko-obavještajnog rada u kriminalističko-obavještajnom ciklusu

24.01.2023 13:45

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, a u okviru projekta Unapređenje policijsko-obavještajnog modela rada u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i krivičnih djela u BiH (ILP projekat) danas, 24.1.2023.godine je u Tuzli održana jednodnevna radionica za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a na temu „Principi i prednosti policijsko-obavještajnog rada u kriminalističko-obavještajnom ciklusu“.

Cilj radionice je unapređenje policijskog kriminalističko-obavještajnog rada u sprječavanju i suzbijanju kriminaliteta.

Inače, radionica je dio plana i programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK-a, proizašla iz dugogodišnje uspješne saradnje sa OSCE-om u oblasti edukacije policijskih službenika.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba