PS Gračanica dobila novi službeni automobil

 

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i v.d. policijskog komesara TK-a Fadil Šljivić, danas (18.11.2011.god.) su u prisustvu Sabita Korića, vlasnika firme "Roading" Gračanica i komandira PS Gračanica Safeta Ibrahimovića, zvanično preuzeli automobil VW "Polo", koji je MUP TK-a, odnosno PS Gračanica, doniran od strane gospodina Korića.


 

Ovom prilikom, ministar Gutić se u ime MUP TK-a još jednom zahvalio na ovoj vrijednoj donaciji, koja će zasigurno poboljšati materijalno-tehničku opremljenost PS Gračanica i obavljanje policijskih poslova i zadataka.

14:44