PS Istok – PU Tuzla

Dana, 03.03.2013.godine PS Istok - PU Tuzla je zaprimila prijavu da je u toku noći 02/03.03.2013.godine u Tuzli u Novom naselju Solina, od strane NN lica, oštećeno parkirano pmv. "Opel" vl. S.R. iz Tuzle, kojom prilikom je na vozilu razbijeno jedno svjetlo, te skinuta i odbačena jedna registarska oznaka. Uviđaj su izvršili policijski službenici PS Istok, koji su operativnim radom došli do saznanja da bi mogući izvršioci navedenog KD oštećenje tuđe stvari mogli biti S.H. i E.H., oba nastanjena na području općine Tuzla. Nad S.H. i E.H. je u službenim prostorijama PS Istok izvršena kriminalistička obrada, a policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.


10:54