PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana  za provedbu  mjera iz dokumenata Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013., u vremenskom periodu od 25.05. do 25.06.2011. godine izdali ukupno 607 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, alkohol, nepoštivanje saobraćajnog znaka, alkohol, bez položenog vozačkog ispita i dr.). U toku navedenog perioda, dogodile su se ukupno 62 saobraćajne nezgode, od čega je 1 saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim, 19 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, i 42 SN-a sa materijalnom štetom.


9:13