PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013., u vremenskom periodu od 25.08. do 10.09.2011. godine izdali ukupno 350 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, alkohol, oznaka "P", bez položenog vozačkog ispita i dr.). U toku navedenog perioda, dogodilo se ukupno 40 saobraćajnih nezgoda, od čega je 10 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 30 SN-a sa materijalnom štetom.


6:56