PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.," u vremenskom periodu od 25.12. do 10.01.2012. godine izdali ukupno 266  prekršajnih naloga (tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, prekoračenje brzine, odjava vozila, alkohol i dr.). U toku navedenog perioda, dogodile su se ukupno 23 saobraćajne nezgode, od čega su 3 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, te 20 SN-a sa materijalnom štetom (u odnosu na isti period prošle godine broj saobraćajnih nezgoda je manji za 5 SN-a).


14:32