PU Gradačac/PS Srebrenik – Kampanja “Izaberi život bez oružja”

U okviru implementacije projekta Rad policije u zajednici i promocije kampanje "Budi na pravoj strani izaberi život bez oružja", PU Gradačac je u saradnji sa CZ općine Gradačac i PS Srebrenik, preduzela sve mjere i radnje na provođenju ove kampanje te je do sada od strane građana, na području Gradačca predato: dvije vojne puške M-48, jedan pištolj cal. 7,65, jedanaest bombi, 200 gr eksploziva, jedan raketni bacač (zolja), tri tronblona te određena količina municije i detonatora za aktiviranje eksploziva, dok je na području općine Srebrenik predato jedna puška M 48 cal 7,9 mm, 1 automatska puška, 1 pištolj CZ 7,62 mm, 4 okvira za automatsku pušku, 1 okvir za pištolj CZ, 1 mehanizam za okidanje od lovačke puške, 6 ručnih bombi, 68 komada municije i 14 komada malokalibarske municije.


Primarni cilj ove kampanje je prikupljanje oružja nelegalnog naoružanja zaostalog iz proteklog rata kao i drugih ubojitih sredstava u cilju smanjenja mogućnosti nasilja i svih drugih oblika činjenja krivičnih djela i to putem ograničavanja same dostupnosti navedenim sredstvima.

Podsjećamo građane da u okviru navedene akcije mogu slobodno i bez sankcija predati oružje i minsko-eksplozivna sredstva najbližoj stanici policije ili pozivom na broj 122 prijaviti nelegalno naoružanje i minsko-eksplozivna sredstva, nakon čega će policijski službenici doći do adrese na kojoj se ta sredstva nalaze i preuzeti ih bez bilo kakvih sankcija po građane.

 

10:16