PU Gradačac – PS Srebrenik

Dana 30.08.2012. godine u 20,20 sati dežurni policijske stanice Srebrenik je obavješten od strane policijskog službenika A.H. da se u centru Srebrenika u ul. Kulina Bana nalazi parkirano pmv. marke „Mercedes benz“ već nekoliko dana. Provjerom kroz bazu podataka utvrđeno je da je za pomenutim vozilom raspisana potraga od strane Policije Brčko Distrikta. Nakon obavljenog razgovora sa kolegama Policije Brčko Distrikata  potvrđeno je da je pomenuto vozilo otuđeno 23.08.2012. godine na njihovom području. Uviđaj na licu mjesta su obavili službenici OKP PU Gradačac/PS Srebrenik koji su prikupili određene tragove koji će koristiti u otkrivanju počinioca ovoga krivičnog djela. Navedeno vozilo će uz potrebnu dokumentaciju biti predato službenicima Policije Brčko Distrikta, a službenici policije PS Srebrenik nastavljaju rad na pronalsku  počinioca.


13:37