PU Gradačac – PS Srebrenik

 

Službenici policije PS Srebrenik su postupajući u skladu sa Operativnim planom pojačanih mjera na otkrivanju izvršioca krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, identifikovali izvršioce krivičnih djela "Krađe" na području općine Srebrenik, koja su počinjena u periodu maj – juli 2012. Godine, a radi se o: L.E. rođen 1957. Godine; B.M. rođen 1991. Godine; DŽ.N. rođen 1992. Godine i Z.E. rođen 1995. Godine svi sa područja općine Srebrenik.


 

Naime, identifikovana lica su u navedenom periodu počinili više krivičnih djela "Krađe" i tom prilikom otuđili određenu količinu željezne konstrukcije, žičane ograde i alata, pričinivši materijalnu štetu oštećenima od oko 2.000 KM.

 

Imenovani su privedeni u službene prostorije PS Srebrenik, gdje su nakon kriminalističke obrade i prezentovanih dokaza priznali  izvršenje navedenih krivičnih djela. O svemu je obaviješten nadležni kantonalni tužioc , kome će protiv navedenih lica biti podnijet Izvještaj za učinjeno krivično djelo "Krađe".

Pronađeni predmeti koji su prethodno bili otuđeni vraćeni su vlasnicima, a lica su nakon kriminalističke obrade puštena na slobodu.

13:40