PU Lukavac

Službenici PU Lukavac su dana, 10.08.2012.godine, izvršili pretres porodične kuće i pomoćnih objekata korisnika B.M., rođen 1959.godine, nastanjen na području općine Lukavac. Prilikom pretresa pronađene su dvije puške, dva okvira od puške, te oko 40 komada municije. Službenici PU Lukavac nastavljaju rad na dokumentovanju ovog događaja, odnosno krivičnog djela "Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija".


9:31