PU Lukavac/PU Tuzla – “Izaberi život bez oružja”

U sklopu  implementacije projekta "Rad policije u zajednici" i aktuelne kampanje "Budi na pravoj strani – Izaberi  život bez oružja", Policijskoj stanici Lukavac od strane građana, tokom mjeseca novembra, predate su: dvije automatske puške kalibra 7,62 mm, jedna puška kalibra 7,9 mm, jedan pištolj CZ M57 kalibra 7,62 mm, 1 ručna bomba, dva okvira za automatsku pušku, 2 okvira za pištolj, i oko 349 komada municije kalibra 7,62 i 7,9 mm, dok je na području PU Tuzla predato: 8 pušaka, 7 pištolja, 46 komada ručnih bombi, 3 nagazne mine, 2 komada sporogorećeg štapina, 28 komada okvira za pušku, oko 1608 komada municije i dr.


Pozivamo građane, da u okviru ove kampanje mogu bez ikakvih posljedica, odnosno zakonski sankcija predati nelegalno naoružanje i minsko eksplozivna sredstva koje posjeduju najbližoj Policijskoj stanici.


10:51