PU Tuzla – Započeo treći ciklus akcije “školske patrole”

 

Policijski službenici PU Tuzla - PS Centar, zaduženi za implementaciju projekta Rad policije u zajednici, započeli su danas treći ciklus preventivne akcije "školske patrole", koja između ostalog ima za cilj da učenici osnovnih škola na području općine Tuzla, uz podršku policajaca, upoznaju pješake i vozače sa saobraćajnom kulturom i iste upozore na kršenje saobraćajnih pravila i sankcije propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.


Riječ je o akciji u organizaciji radne grupe ''PJEŠAK'' (formirane 2011.godine) koju sačinjavaju predstavnici JKP ''Saobraćaj i komunikacije-Tuzla'' d.o.o., policijski službenici Policijskih stanica PU Tuzla, predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola Općine Tuzla i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla.

Ciljevi akcije su povećanje sigurnosti pješaka i drugih učesnika u saobraćaju, podizanje nivoa saobraćajne kulture i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica kroz upozoravanje pješaka i učesnika u saobraćaju, koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje pješaka na nepoštivanje svjetlosne signalizacije (semafora) i prelaženje saobraćajnice izvan obilježenih pješačkih prelaza, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje i sl., te dijeljenje prigodnih edukativnih letaka.

Navedenu akciju, koja traje do 26.04.2013.godine, provodit će policijski službenici PS Centar, PS Istok i PS Zapad s učenicima osnovnih škola.

12:34