PU/PS Gračanica – Dan otvorenih vrata

Dana 15.11.2012.godine, u okviru projekta "Rad policije u zajednici - RPZ",  u PU – PS Gračanica, organizovan je "Dan otvorenih vrata" za učenike OŠ "Hasan Kikić" iz Gračanice. Ovom prilikom, PS Gračanica posjetilo je 50 učenika iz dva odjeljenja II razreda navedene škole u pratnji dvije nastavnice, za koje je od strane pomoćnika komandira PS održano predavanje na temu "Policija", dok su temu koja se odnosi na sigurnost učesnika u saobraćaju, s akcentom na pješake učenicima prezentovali vođa saobraćajnog sektora PS Gračanica i službenik polciije zadužen za rad policije u zajednici. Nakon predavanja, učenicima  je prezentovana oprema koju službenici policije koriste u svom svakodnevnom radu.


11:19