“Rad policije u zajednici” – RPZ

U sklopu projekta "Rad policije u zajednici - RPZ  policijski službenici Uprave policije MUP TK-a (PS Srebrenik) su dana 20.11.2013. godine povodom "Međunarodnog dana djeteta" izvršili obilazak Druge osnovne škole u Srebreniku gdje su posjetili učenike prvih razreda.


Tom prilikom održano je predavanje na temu "Bezbijednost učenika u saobraćaju, a cilj predavanaja je bio da se najmlađi upoznaju sa osnovnim pravilima bezbijednosti učenika u saobraćaju na putu od kuće do škole i obratno, u sklopu predavanja učenicima je podijeljen i prigodni promotivni materijal (brošure-letci).

 

Takođe, u okviru projekta ''Rad policije u zajednici - RPZ'', dana 12.11.2013. godine u PU-PS Lukavac organizovan je ''Dan otvorenih vrata'' za učenike OŠ Lukavac Grad, područne škole Bistarac.

Ovom prilikom, PS Lukavac posjetili su učenici jednog odjeljenja, kojima je održano predavanje na temu ''Siguran prelazak preko ulice'', u sklopu koje je akcenat stavljen na sigurnost pješaka učesnika u saobraćaju.

Od strane policijskog službenika i službenika zadužen za Rad policije u zajednici PS Lukavac. učenicima je prezentovana oprema koju službenici policije koriste u svom svakodnevnom radu.

 

10:20