Rasvijetljena KD-a iz oblasti kompjuterskog kriminala

Uprava policije MUP TK-a (Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije) je u proteklom periodu zaprimila više prijava, koje su se odnosile na eventualno izvršenje krivičnih djela kompjuterskog kriminala, odnosno neautorizovanih upada, sabotaža, brisanja, zloupotreba podataka sa servera i baza podataka pravnih lica, čime je prouzročeno zagušenje, kompromitovanje i pravna nesigurnost sistema oglašavanja jedne visokoobrazovne institucije u Tuzli, te materijalna šteta firmi iz Živinica zbog određenog broja otkaza Ugovora o pružanju usluga od strane pojedinih korisnika zbog nemogućnosti izlaska na internet usljed kompromitovanja korisničkih šifri, nelegalnog korištenja mreže, te preuzimanja i postavljanja velike količine podataka.


Primjenom operativnih metodičko-taktičkih i istražnih radnji na rasvjetljavanju ove vrste visokosofisticiranog kriminala, u saradnji sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK-a identifikovan je počinilac A.M. iz Živinica, nad kojim je u službenim prostorijama MUP TK-a izvršena kriminalistička obrada. Nakon okončanja istrage, protiv njega će Kantonalnom tužilaštvu TK-a biti dostavljen Izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio KD-a neovlašteni pristup zaštićenom sistemu i mreži elektronske obrade podataka iz člana 397. stav 1. i 2. KZ FBIH i KD oštećenje računalnih podataka i programa iz člana 393. stav 1. i 4. KZ FBiH a u vezi sa članom 54. KZ FBIH.

Tokom rada na rasvjetljavanju navedenih KD-a, izvršen je pretres stambenih objekata više lica na više lokacija na području općine Živinice, te su privremeno oduzeti sljedeći predmeti: 2 prenosna računara sa pripadajućom opremom (ruteri i sl.), 2 centralno procesorske jedinice, memorijski mediji, dokumentacija i dr. Navedeni predmeti, koji se dovode u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela kao sredstva izvršenja ili predmeti na kojima se nalaze tragovi će u narednom periodu biti predmetom vještačenja u nadležnoj Agenciji za forenzičko-informatička ispitivanja digitalnih tragova.

Uprava policije MUP TK-a će i u narednom periodu preduzimati sve odgovarajuće preventivne i represivne mjere na suzbijanju, te praćenju stanja i kretanja ovog vida kriminala.


8:31