Rasvjetljena djela „Računalne prevare“

Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije MUP TK-a je u prethodnom periodu zaprimilo više prijava Uni Credit banke DD Mostar protiv jednog ili više NN lica zbog neautoriziranog plaćanja roba putem interneta (e-trgovina) karticom bezgotovinskog plaćanja, na štetu državljana Republike Hrvatske i Austrije. Navedenim kaznenim radnjama kompromitovana je sigurnost plaćanja kreditinim i debitnim karticama navedene banke, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.801,30 KM i izvršen pokušaj nezakonitog naručivanja i plaćanja robe u vrijednosti od 17.793,27 KM.


 

Radom na pomenutoj problematici, primjenom operativno metodičko-taktičkih i istražnih radnji na rasvjetljavanju ove vrste sofisticiranog kriminaliteta u saradnji sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK-a, službenici Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije su identifikovali počinioce a radi se o: A.A. iz Lukavca, A.J. i M.A. iz Tuzle protiv kojih će, nakon okončanja istrage, Kantonalnom tužilaštvu TK-a biti dostavljen Izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Računalna prevara“ iz čl. 395 st.1. KZ FBiH u vezi sa čl. 33 i 55 KZ FBiH u sticaju sa krivičnim djelom, dogovor za učinjenje krivičnih djela“ iz čl. 338 st. 1. KZ FBiH. Operativnim radom na terenu i izvršenim pretresom porodičnih objekata na više lokacija u Tuzli i Lukavcu dana 05. i 06.12.2013. godine pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti ukupne vrijednosti cca 1.000 KM.

 

Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije MUP-a TK-a u zadnje vrijeme bilježi i složenije načine izvršenja ovih krivičnih djela u vezi čega će brzo i blagovremeno poduzimati sve odgovarajuće preventivne i represivne mjere na suzbijanju te praćenju stanja i kretanja ovog vida kriminala.

 

12:49