Saopštenje Štaba akcije “Izbori 2012” – Uprava policije MUP TK-a

(06.10.2012.) U povodu sprovođenja općinskih izbora 2012. i poduzimanja planskih aktivnosti Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona donijela je Operativni plan mjera sigurnosti policije MUP TK-a i aneks Operativnog plana sa dodatnim mjerama i radnjama. Navedenim planom su, prema dugogodišnjoj i ustaljenoj praksi, jasno precizirane i određene neophodne mjere i radnje službenika policije od operativnog dijela do završetka izbornih aktivnosti.


S tim u vezi, sve Policijske uprave i Policijske stanice Uprave policije MUP TK-a vrše procjenu sigurnosne situacije na terenu i u skladu s istom preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje na sprečavanju svih potencijalnih kršenja propisa koji regulišu izbore, s akcentom na obezbjeđenje potpune lične i imovinske sigurnosti birača i građana na području Tuzlanskog kantona, te sigurnosti glasačkog materijala.

Napominjemo da Uprava policije MUP TK-a krajnje profesionalno i odgovorno pristupa analizi stanja sigurnosti i iznalaženju najboljih rješenja za preduzimanje neophodnih službenih radnji iz svoje nadležnosti, s ciljem da Općinski izbori 2012. proteknu u najboljem mogućem redu.

 

Ovom prilikom, pozivamo sve građane da mirno i dostojanstveno obave svoju građansku dužnost, te da ukoliko uoče bilo kakve nezakonite radnje ili raspolažu bilo kakvim sigurnosno interesantnim informacijama, o tome odmah obavijeste nadležnu policijsku stanicu pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem policijskim službenicima na terenu.

 

UPRAVA POLICIJE MUP TK - ŠTAB AKCIJE "IZBORI 2012"

11:00