Sastanak ministra MUP-a TK sa predstavnicima UG “Evropski put Roma” Tuzla

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić primio je danas (27.11.2012.god.), u prostorijama MUP TK-a, u radnu posjetu predstavnike Udruženja građana "Evropski put Roma" Tuzla stručnog saradnika za romska pitanja i člana Vijeća nacionalnih manjina u FBiH Mehmeda Mujića i člana navedenog Udruženja Mehdina Osmanovića.


Ovom prilikom, razgovarano je o trenutnoj zastupljenosti Roma u kadrovskoj strukturi MUP TK-a, kao i aktivnostima MUP TK-a koje se dotiču romske populacije.

Na kraju sastanka, zaključeno je da će MUP TK-a, u skladu sa svojim nadležnostima i na bazi prijedloga predstavnika romske populacije, pokušati unaprijediti položaj Roma u društvu, kako s aspekta odgovarajuće zastupljenosti u kadrovskoj strukturi MUP-a TK, tako i u pogledu aktivnosti Uprave policije kojima su obuhvaćeni pripadnici romske populacije na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.

 

9:48