Sastanak policijskog komesara sa predstavnikom Interpola

Danas (21.08.2014. godine)  policijski komesar Uprave policije MUP-a TK-a Fadil Šljivić upriličio je radnokonsultativni sastanak sa Enricom Seorzom, predstavnikom Interpola u ambasadi Italije u Sarajevu. Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, kao i stanju infrastrukture  (saobraćajnica i putnih komunikacija) na području TK-a nakon elementarnih nepogoda (poplava i klizišta) koje su pogodile naš kanton. Takođe je razgovarano o nastavku uspješne saradnje između policije MUP-a TK-a i policije Italije, u predmetima istraga krivičnih djela.


10:44