Sastanak proširenog kolegija MUP TK-a

Danas, (03.09.2013.godine) je u prostorijama PU Lukavac održan prošireni kolegij ministra i v.d. policijskog komesara MUP TK-a sa glavnim inspektorima Uprave policije, komandirima Policijskih stanica i JP za Podršku, načelnicima sektora i odjeljenja u administraciji MUP TK-a.


Nakon što su sekretar Safet Begić i v.d. policijski komesar Samir Aljukić prisutne upoznali sa planovima i aktivnostima menadžmenta MUP TK-a do kraja 2013. godine, razmatrano je stanje bezbijednosti na području Tuzlanskog kantona, kao i stanje unutrašnjeg reda i discipline u svim organizacionim jedinicama MUP TK-a.

Što se tiče stanja bezbijednosti konstatovano je evidentno poboljšanje u odnosu na isti period prošle godine. Odjeljenje za informatiku je upriličilo i prezentaciju baze podataka iz policijskih elektronskih evidencija, čiji je sistem zaživio u junu 2013. godine, kada je potpisan sporazum između policijskih agencija i tužilaštava na području BiH. Korištenje navedene baze će doprinijeti efikasnijem, bržem i operativnijem radu policijskih službenika na području Tuzlanskog kantona a i šire.

13:01