Sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH

 

Ministar unutrašnjih poslova TK-a Amir Husić i v.d. policijski komesar Enver Skenderović sa saradnicima primili su jučer (02.10.2012.god.) u radnu posjetu predstavnike Ministarstva sigurnosti BiH - Sektora za zaštitu tajnih podataka, koje je predvodio pomoćnik ministra sigurnosti BiH Mate Miletić. Tokom posjete, razgovarano je o tehničkim i pravnim aspektima implementacije Zakona o zaštiti tajnih podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.


Ovom prilikom, zaključeno je da je došlo do određenog zastoja u dinamici implementacije navedenog Zakona u MUP TK-a, te su s tim u vezi predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH izrazili spremnost da sa svoje strane pruže pomoć u daljem nastavku implementacije istog, koja se odnosi prevashodno na dodatnu obuku zaposlenika MUP TK-a, izradu preostale provedbene pravne regulative, nadzor nad provođenjem organizacionih i tehničkih mjera za stvaranje zakonom predviđenih uslova za tehničku zaštitu tajnih podataka i dr.

U konačnici to bi trebalo rezultirati dodjelom certifikata MUP TK-a za ispunjavanje uslova za daljnju nesmetanu primjenu Zakona o zaštiti tajnih podataka.

9:28