Sastanak sa predstavnicima UNICEF-a

Dana 16.aprila 2013. godine u prostorijama MUP-a TK-a održan je sastanak ministra unutrašnjih poslova TK-a Amira Husića sa saradnicima i delegacije UNICEF-a koju je predvodila Florence Bauer predstavnica UNICEF-a u BiH sa članovima izvršnog odbora UNICEF-a, kao i predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade TK-a, direktora Disciplinskog centra za maloljetnike TK-a i predstavnika Biroa za ljudska prava Tuzla.


Ministar Amir Husić je prisutne upoznao sa rezultatima postignutim u oblasti maloljetničke delinkvencije u 2012. godini, tj. trendu smanjenja krivičnih djela za oko 18% i smanjenja broja maloljetnih izvršilaca krivičnih djela za oko 22%, što je rezultat zajedničkog rada MUP-a TK-a sa nevladinim i vladinim sektorom, posebno u pogledu preventivnog djelovanja na suzbijanju ove vrste krivičnih djela.

Predstavnici UNICEF-a su se zahvalili ministru Husiću na prijemu, te su mu čestitali na postignutim rezultatima u ovoj oblasti. Takođe su istakli svoju zahvalnost učešćem MUP-a TK-a u projektima koje finansira UNICEF, a koji se tiču maloljetničkog prestupništva.

Nakon sastanka je upriličena i posjeta prostoriji za ispitivanje maloljetnih počinioca krivičnih djela koja se nalazi u PU Tuzla, a koja je obnovljena i opremljena zahvaljujući novčanim sredstvima UNICEF-a.

 

12:38