Studenti ERF-a u posjeti MUP TK-a

Dana, 17.12.2013.godine u prostorijama MUP TK-a upriličena je posjeta studenata Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, odsjek Poremećaji u ponašanju, Odjeljenju za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici Uprave policije MUP TK-a.


Ovom prilikom, studenti su upoznati sa radom Odjeljenja, krivično pravnim aspektima maloljetničke delinkvencije, pojavnim oblicima, kao i sa preventivnim i represivnim mjerama koje provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Jednosatno predavanje studentima su održali  načelnik Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, inspektori u ovom Odjeljenju, kao i portparol MUP TK-a.

Naglašavajući dobru saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom, prezentovano je funkcionisanje sistema prilikom postupanja sa maloljetnim počiniocima krivičnih djela, te je omogućen obilazak prostorije za audio-vizuelno saslušanje maloljetnika, tzv. „sobe po mjeri djeteta“.

12:12