Studenti ERF-a u posjeti MUP TK-a

Dana, 30.11.2012.godine, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, realizovana je jednodnevna posjeta MUP TK-a, u okviru koje su studenti III godine navedenog fakulteta Odsjek Poremećaji u ponašanju posjetili Odjeljenje za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici MUP TK-a.


Ovom prilikom, studenti su upoznati sa radom Odjeljenja, kao i zakonskom regulativom kojom je uređena nadležnost policije u postupanju sa djecom i maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom.

Nakon održanog edukativnog predavanja, studenti su posjetili posebno opremljenu prostoriju tzv. "sobu po mjeri djeteta", koja je prilagođena za potrebe saslušanja djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim sistemom.

8:23