Studijska posjeta italijanskoj policiji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a RS, MUP-a Sarajevskog kantona i MUP-a Tuzlanskog kantona su u periodu od 25. do 29. oktobra 2013. godine boravili u studijskoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Italije na temu „Rukovođenje u policiji“.


Cilj posjete je bio upoznavanje učesnika sa italijanskom regionalnom policijskom strukturom, sa posebnim osvrtom na organizaciju rada i upravljanje ljudskim resursima. Tom prilikom, učesnici su imali priliku da prisustvuju obezbjeđenju javnog događaja, što je od velike koristi u prenosu najbolje italijanske prakse u organizovanju javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija koje zahtjevaju angažovanje većeg broja policijskih službenika.

Ova studijska posjeta realizovana je u saradnji sa TAIEX-om (Instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija), te uz pomoć oficira za vezu u Ambasadi Republike Italije u BiH.

 

14:58