U Tuzli održan sastanak direktora FUP-a i policijskih komesara kantonalnih MUP-ova

Dana, 19.09.2013.godine u Tuzli u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslovima Tuzlanskog kantona održan je redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih MUP-ova, kojem su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova TK-a i predstavnici OHR-a i EUSR-a.


Na sastanku je, prema predviđenom dnevnom redu, razmatrana Informacija o stanju sigurnosti u FBiH za prvih šest mjeseci 2013. godine i sedmi mjesec tekuće godine, kao i aktuelna sigurnosna situacija na području Federacije BiH, koja je nakon prezentiranih podataka i razmatranja pokazatelja stanja sigurnosti ocijenjena zadovoljavajućom.

Takođe, analizirane su realizovane aktivnosti Uprava policija u vezi sa dostignutim nivoom osposobljenosti Uprava za obavljanje poslova iz njihovih nadležnosti, te su razmatrana druga aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

Po zavreštku sastanka, održana je press konferencija na kojoj je govorio direktor Federalne uprave policije, glavni generalni inspektor Dragan Lukač.

7:52