Učešće MUP-a TK-a u istraživanju „Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji u BiH“

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je zajedno sa Graničnom policijom BiH, MUP-om RS i MUP-ovima kantona FBiH, učestvovalo u istraživanju „Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji u BiH“, koje je proveo Centar za sigurnosne studije BiH u okviru projekta „Mapiranje rizika od korupcije u sigurnosnom sektoru“ koji finansijski podržava Delegacija evropske unije u BiH.

Istraživanje se odnosilo na utvrđivanje nivoa kvaliteta i iskoristivosti dostupnih statističkih podataka koje policijske agencije vode o koruptivnim djelima svojih uposlenika. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da praksa MUP-a TK-a u načinu vođenja i analitičke obrade podataka (o pritužbama građana, internim istragama i disciplinskim postupcima) može poslužiti kao dobar primjer drugim policijskim agencijama.

Riječ je o aktivnostima koje MUP TK kontinuirano provodi u borbi protiv korupcije na preventivnom i represivnom planu, u skladu sa postojećim normativno-pravnim okvirima. U planu je što skorije donošenje Programa borbe protiv korupcije u MUP TK, uspostavljanje mogućnosti on-line prijave korupcije, što otvara novi način prijave koruptivnih ponašanja, kao i donošenje Etičkog kodeksa za policijske službenike MUP TK.

Sve navedeno je pokazatelj jasne opredjeljenosti nadležnih u MUP-u TK-a za što efikasniju borbu protiv korupcije, jačanjem integriteta policijskih i državnih službenika kroz razvijanje institucionalnih kapaciteta, policijske etike i Etičkog kodeksa.

Kompletno istraživanje „Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji u BiH“ dostupno je na internet stranici Centra za sigurnosne studije www.css.ba

 

15:22