Prezentacija Priručnika o radu s osobama zadržanim u prostorijama za zadržavanje

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK (Jedinice za obezbjeđenje ličnosti i objekata) prisustvovali su zajedno sa službenicima MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, profesorima Policijske akademije FMUP-a i Tužilaštva KS-a, prezentaciji „Priručnika o radu s osobama zadržanim u prostorijama za zadržavanje“, koja je održana dana 23.01.2020.godine u prostorijama Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu, u organizaciji ICITAP-a u BiH. Predmet  „Priručnika“ je zakonito postupanje prema osobama lišenim slobode na osnovu Zakona o krivičnom postupku FBiH i Zakona o prekršajima FBiH, odnosno postupanje u skladu sa EU standardima.

Naime, prezentacija Priručnika je ujedno završetak izrade istog i obuke pod nazivom „Postupanje s osobama zadržanim u prostorijama za zadržavanje“, za policijske službenike MUP-ova FBiH i Policije Brčko distrikta. Polaznicima koji su uspješno završili metodičko didaktičku obuku isti dan uručeni su i certifikati, dok su predavačima koji su svojim zalaganjem doprinijeli kvaliteti provedene obuke, među kojima je bio službenik Jedinice za OBL MUP-a TK , uručene zahvalnice.

15:34