Učešće na Kid's festivalu

 

 

Na inicijativu RPZ policajaca (Rad policije u zajednici) iz policijskih stanica MUP TK-a, učenici osnovnih škola sa područja TK-a su, kao i prethodnih godina, učestvovali na ovogodišnjem tradicionalnom međunarodnom dječijem festivalu, koji se održavao u sportskom centru "Zetra" u Sarajevu, od 10. do 14. juna tekuće godine. (13 autobusa i oko 700 učenika u pratnji nastavnog osoblja i RPZ policajaca)


Riječ je o jednom o najvećih događaja za djecu i mlade u jugoistočnoj Europi, kojem svake godine sa radošću prisustvuje preko 40.000 djece iz svih krajeva BiH, a tokom kojeg se uz veoma veliki broj edukativno-zabavnih radionica, performansa i animacija, djeci prikazuju i velika filmska ostvarenja, među kojima su bosanskohercegovačke i evropske premijere.  

 

Ove godine, značajnu podršku organizaciji odlaska učenika sa područja Tuzlanskog kantona, pored inicijative službenika MUP TK-a zaduženih za implementaciju projekta "Rad policije u zajednici", dali su načelnici općina Tuzlanskog kantona, kao i pojedina privatna preduzeća.

 

Povodom uspješne organizacije odlaska, učešća i bezbijednosti učenika osnovnih škola na festivalu od strane službenika MUP TK-a, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić primio je, između ostalih, zahvalnicu direktora i kolektiva JU Druga osnovna škola Srebrenik.

 

Ovakvim vidom saradnje sa javnim ustanovama, privrednim društvima i sl., kroz implementaciju projekta „Rad policije u zajednici“ zasigurno se učvšršćuje saradnja policije, kako sa djecom i omladinom, tako i sa svim ostalim segmentima društveno-političkog života.

 

13:50