Unapređenje sistema prenosa podataka u Srebreniku i Kladnju

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je uz saradnju sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) izvršilo značajno unapređenje telekomunikacionog sistema i prenosa podataka, kako za policijske stanice tako i za lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u opštinama Srebrenik i Kladanj, prelaskom na tzv. SDH telekomunikacionu mrežu.


 

Naime, u navedenim opštinama je već duže vremena dolazilo do zastoja u obradi podataka zbog nedovoljne propusnosti u postojećem sistemu.

 

Ovim su se značajno smanjili troškovi u prenosu podataka i višestruko povećala brzina u radu što će omogućiti građanima brže ostvarivanje svojih prava naročito u vrijeme godišnjih odmora i povećanog obima potražnje novih ličnih dokumenata.

 

U narednom periodu će se nastojati da se poboljšanja i unapređenja u prenosu podataka urade i u drugim opštinama na području Tuzlanskog kantona.

10:32