Uprava policije MUP TK-a – Održano edukativno predavanje

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a (Odjeljenja za edukaciju, Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) su u decembru 2015. godine u JU  Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, održali edukativna predavanja na temu: „Prevencija maloljetničkog prestupništva i zloupotreba opojnih droga“.

U sklopu predavanja, prikazana su tri kratka edukativna filma u cilju upoznavanja djece o mogućim zloupotrebama korištenja interneta i mobitela, rizicima komunikacije s nepoznatim osobama,  jačanju svijesti o potrebama i načinima zaštite  privatnosti na društvenim mrežama, te rizicima konzumacije, štetnostima i prepoznavanju opojnih droga.

 Štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja takođe su upoznati o posebnostima postupka policije prema osobama mlađim od 18 godina. Tom prilikom su im podijeljeni i prigodni pokloni.

Ovo je samo početak realizacije predviđenih preventivnih aktivnosti i saradnje policije sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja a sve u cilju uspostavljanja dobrih odnosa, međusobnog povjerenja između policije i mladih osoba.

12:14