Uprava policije MUP TK – Upozorenje za građane i pravne subjekte

Obzirom na povećani trend prijava da sve veći broj stanovnika Bosne i Hercegovine na svoje e-mail adrese zaprima poruke koje navodno šalju, kako istražni organi susjednih, tako i naše države, Uprava policije MUP-a TK-a upozorava građane da ne odgovaraju na ovakve poruke.

Ovom prilikom upozoravaju se građani i pravni subjekti na učestali pojavni oblik tzv. ,,phishing“ kampanje usmjerene prema njima, koja se očituje na način da se NN osoba ili osobe predstavljaju kao rukovodioci organizacionih jedinica policijskih struktura, kako domaćih tako i policijskih struktura iz susjednih država, te u istoj poruci navodi kako se primatelja poruke sumnjiči za više različitih krivičnih djela (najčešće za krivična djela vezana uz pornografiju) i traži od primaoca da odgovori na poruku s ciljem uspostavljanja kontakata, nakon čega se primalac te poruke dovodi u zabludu, kako bi poduzeo određene aktivnosti na štetu svoje imovine (uplatio novac u svrhu prekidanja daljnje istrage za koju se sumnjiči), a u korist spomenute NN osobe/osoba.

Ovim putem, Uprava policije MUP-a TK-a ukazuje na potrebu povećanja nivoa informatičke sigurnosti korisnika interneta u BiH i podizanja svijesti o aktuelnim trendovima kada je u pitanju računarski kriminal, te s tim u vezi apelujemo na građane, obzirom da su u pitanju pripremne radnje koje se poduzimaju od NN počinitelja radi počinjenja krivičnog djela prevara, po zaprimanju takve poruke istu je potrebno zanemariti i ukloniti iz inboksa, te nikako ne otvarati linkove koji se nalaze u prilogu ovih poruka.

 

11:29