Uprava policije MUP TK – Pojačane aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su u vremenskom periodu od 29. do 30.03.2013.godine, nastavljajući sa provođenjem pojačanih mjera i radnji na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga na području Tuzlanskog kantona, izvršili pretres ukupno osam lica na šest lokacija na području općina Tuzla i Lukavac, kojom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli određenu količinu materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.


Naime, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga SKP MUP TK-a su u navedenom vremenskom periodu izvršili pretres ukupno šest lica u Tuzli, kojom prilikom su pronašli i privremeno izuzeli određenu količinu materije, koja svojim izgledom asocira na "cannabis", kao i određenu količinu materije, koja svojim izgledom asocira na "speed".

Takođe, dana 29.03.2013.godine policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PS Lukavac su u Lukavcu izvršili pretres dva lica, kojom prilikom su kod istih pronašli i privremeno izuzeli određenu količinu materije, koja svojim izgledom asocira na "cannabis".

O poduzetim radnjama obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla, dok je nad licima izvršena kriminalistička obrada. Policijski službenici SKP MUP TK-a i PS Lukavac poduzimaju daljnje mjere i radnje na dokumentovanju navedenih događaja.

12:32