Uprava policije MUP TK/ PU Tuzla – Intenzivirane aktivnosti policije

Službenici policije Policijske uprave Tuzla će u narednom periodu poduzeti pojačane mjere kontrole i sankcionisanja prekršaja, s obzirom na izraženu problematiku koju prouzrokuju vozači motocikala u Tuzli, a koji učestvuju u saobraćajnim nezgodama sa težim posljedicama, te negodovanje i pritužbe građana na motocikliste koji prekoračenjem dozvoljene brzine kretanja stvaraju povećanu buku i time ujedno krše odredbe Zakona o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona.


 

Navedene aktivnosti policije provode se u sklopu akcije Uprave policije MUP TK-a "Ljetna turistička sezona 2012.", koja podrazumijeva intenzivirane preventivne aktivnosti policije, s ciljem nesmetanog odvijanja i sigurnosti saobraćaja, smanjenja svih vrsta krivičnih djela i prekršaja, poboljšanja komunikacije sa građanima, održavanja javnog reda i mira i dr.

 

Pozivamo građane – učesnike u saobraćaju da se dosljedno pridržavaju Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o javnom redu i miru TK-a, kao i da daju podršku policiji u provođenju pojačanih mjera, usmjerenih na unapređenje stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

13:25