Uprava policije – Održan sastanak Štaba za problematiku sa migrantima

U prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a danas, 7.10.2022.godine je održan sastanak Štaba zaduženog za praćenje problematike sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, kojim rukovodi načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović.

Na sastanku je razmatrana informacija o stanju sigurnosti kada je u pitanju kretanje migranata za prvih devet mjeseci tekuće godine,  kao i aktuelno stanje sigurnosti s akcentom na navedenu problematiku.

Nakon analize statističkih pokazatelja i poduzetih dosadašnjih aktivnosti, konstatovano je da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, te su usaglašene smjernice za daljnje postupanje policije u cilju održavanja istog na zadovoljavajućem nivou.

13:38