Uprava policije – Posjeta studenata Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta Univerziteta Tuzla

Danas (29.10.2019.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK upriličena je posjeta studenata Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Odsjek poremećaj u ponašanju), a u sklopu realizacije nastavnog programa.

Tokom posjete, od  strane policijskih službenika Uprave policije Odsjek za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, studenti su upoznati sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, nakon čega su kroz direktnu diskusiju sa izlagačima, uzeli aktivno učešće u realizaciji navedene teme.

Ovom prilikom, upriličen je obilazak prostorije za saslušanje/ispitivanje djece i maloljetnika.

14:09