Uručena Zahvalnica ministru Aljoši Čampari

U povodu 22 Maja „Dana policije“ Tuzlanskog kantona ministar Husein Topčagić i policijski komesar Fadil Šljivić su na sastanku direktora FUP i ministra FMUP-a, sa ministrima i policijskim komesarima kantonalnih MUP-ova, održanom u Bihaću, uručili Zahvalnicu ministru FMUP-a Aljoši Čampari za značajan doprinos u pružanju pomoći policiji MUP-a TK-a u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zaštiti života i imovine građana te pomoći u stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika policije i školovanju kadeta na Policijskoj akademiji.

15:09