Zamjenik ministra sigurnosti BiH u radnoj posjeti MUP TK

Dana, 06.03.2013.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan je radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amira Husića i zamjenika ministra sigurnosti BiH Mladena Ćavara.


Ovom prilikom, ministar Husić upoznao je zamjenika ministra Ćavara s aktuelnom sigurnosnom situacijom na području Tuzlanskog kantona, kao i programskim ciljevima i zadacima MUP TK-a.

Tokom sastanka razgovarano je o problematici zakonitog presretanja telekomunikacija, obzirom da je zamjenik ministra Ćavar predsjedavajući Upravnog odbora za zakonito presretanje telekomunikacija, kao i o uspostavi međusobne saradnje između Upravnog odbora i MUP TK-a na ovom planu u najskorije vrijeme, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg uvezivanja državnog nivoa sa nivoima entiteta i kantona, te što uspješnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

8:36