08.09.2011.

Rješenjem Vlade Tuzlanskog kantona, broj:02/1-34-27527/11 od 08.09.2011. godine, privremeno se suspenduje sa poslova i zadataka policijskog komesara Uprave policije MUP TK, Generalni inspektor policije Nedim Mutapčić, do okončanja disciplinskog postupka.


 

Članom 22.stav 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona propisano je:

„Ukoliko je i načelnik Sektora uniformisane policije, zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga spriječen da vrši poslove iz stava (1) ovog člana, načelnik Sektora kriminalističke policije zamjenjuje policijskog komesara, sve dok on ne bude u stanju da ponovo preuzme svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi policijski komesar...“


U skladu sa naprijed navedenim, poslove policijskog komesara Uprave policije MUP TK, od početka do okončanja suspenzije, obavljat će načelnik Sektora krim. policije, glavni inspektor, Zahid Selimbašić.

S obzirom na način djelovanja operativnog sastava MUP TK-a, navedeni događaj neće utjecati na ličnu i imovinsku sigurnost građana, te s tim u vezi poručujemo građanima da se mogu osjećati sigurno i iste pozivamo da se, kao i do sada, aktivno uključe u saradnju sa policijom, s ciljem postizanja višeg stepena sigurnosti.

6:41