60 kadeta položilo svečanu zakletvu

Šezdeset kadeta 29. generacije Policijske akademije FMUP-a položilo je danas (20.02.2017.godine) svečanu zakletvu u prostorijama Policijske uprave Lukavac, u prisustvu menadžmenta MUP-a TK-a, rodbine i prijatelja. Na današnjoj svečanosti kadeti su, nakon uspješno završene obuke potpisali Ugovore o radu, te su raspoređeni na dužnost u organiozacione jedinice Uprave policije MUP-a TK-a, odnosno policijske uprave.

U svom obraćanju ovom prilikom, policijski komesar Fadil Šljivić je istakao da je prijem novih službenika značajan kadrovski resurs za osiguranje poslova i zadataka iz domena rada Uprave policije MUP-a TK-a, obzirom na penzionisanje velikog broja policijskih službenika, te naglasio da MUP TK-a početkom mjeseca marta na policijsku akademiju šalje novu generaciju kadeta i to 60 kadeta u početnom činu policijac i 20 kadeta u početnom činu mlađi inspektor.

Ministar Topčagić je rekao da je obaveza MUP-a TK-a da održava operativnost u svim organizacionim jedinicama i da je opredjeljenje MUP-a i Vlade TK-a stalno jačanje policije u smislu kadrovskog osposobljavanja i materijalno-tehničkog opremanja, a na čemu se kontinuirano radi. Takođe je istakao da se i u tekućoj 2017.godine može očekivati raspisivanje još jednog konkursa za prijem novih policijskih službenika.

14:01