Dan otvorenih vrata u Jedinici policije za specijalnu podršku

U povodu obilježavanja 22.maja - Dana policije Tuzlanskog kantona i implementacije projekta Rad policije u zajednici, Jedinica policije za specijalnu podršku MUP-a TK-a organizovala je danas (16.05.2017.godine) Dan otvorenih vrata. Ovom prilikom, u posjeti navedenoj Jedinici boravilo je oko 80 učenika i nastavnog osoblja drugih razreda JU Osnovna škola „Grivice“, općina Banovići, a u sklopu njihovog obilaska grada Tuzle.

Pripadnici specijalne jedinice su učenicima na prigodan način prezentirali materijalno tehnička sredstva koja koriste u obavljanju redovnih radnih zadataka, kao i vježbe sa dresiranim službenim psima, pokazne vježbe odbrane od nasilnika, odbrane od hladnog i vatrenog oružja i dr.

 

11:35