Delegacija Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u posjeti MUP-u Tuzlanskog kantona

Danas, 07.12.2016.godine u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona boravili su članovi Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA/OBA) BiH koja djeluje pri Parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje su se sastali sa ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Huseinom Topčagićem i policijskim komesarom Fadilom Šljivićem i njihovim saradnicima. Delegaciju Komisije su predvodili članovi Sadik Ahmetović i Damir Bećirović sa saradnicima.

Ovom prilikom, predstavljene su dosadašnje aktivnosti u vezi sa certificiranjem MUP-a TK-a za obradu i razmjenu tajnih podataka, primjenom Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i nadzorom nad postupanjem sa tajnim podacima u MUP-u TK-a, te podzakonskim propisima koje je Ministarstvo donijelo u ovoj oblasti.

Predstavnici Komisije su izrazili zadovoljstvo aktivnostima koje je MUP TK-a poduzeo kada je u pitanju primjena i implementacija Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

Današnja posjeta je realizovana u okviru redovnih ovogodišnjih posjeta Komisije institucijama i javnim organima, obzirom da je po Zakonu o zaštiti tajnih podataka Komisija vrhovni autoritet u BiH za pitanje nadzora nad primjenom i poštivanjem ovog Zakona od strane svih institucija BiH, te svih entitetskih, kantonalnih i drugih organa javne uprave u BiH.

15:00