Dopuna Javnog oglasa za prijem namještenika od 07.10.2014.godine

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Dopunu Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 08-02/2-34.2-147-4/14 od 07.10.2014.godine, koju možete preuzeti ovdje Javni oglas dopuna.

14:52