Federalni ministar Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u radnoj posjeti MUP-u Tuzlanskog kantona

U sklopu realizacije plana obilaska kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, ministar unutrašnjih poslova Fedracije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač su danas boravili u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje su se sastali sa ministrom MUP TK-a Amirom Husićem i v.d. policijskim komesarom Enverom Skenderovićem.


Tokom posjete, održan je radni sastanak na kojem je, između ostalog, ragovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, kojom prilikom je zaključeno da je stanje sigurnosti  na području TK-a i FBiH na zadovoljavajućem nivou.

Razgovarano je o aktivnostima policije u skladu sa programskim ciljevima i zadacima MUP TK-a za 2013.godinu, kao i realizaciji zajedničkih projekata na suzbijanju i sprečavanju svih oblika kriminaliteta, s akcentom na organizovani kriminal i korupciju, te jačanje lične i imovinske sigurnosti građana.

Na sastanku su razmijenjena i mišljenja o zakonskoj legislativi za oblast unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskom kantonu, te  akcentirana neophodnost njene sinhronizacije i usklađivanja. (01.02.2013.god.)

10:46