“Hodaj oprezno-vozi sigurno” – edukativna predavanja za učenike osnovnih škola

U okviru realizacije kampanje "Hodaj oprezno - vozi sigurno" i implementacije projekta Rad policije u zajednici, policijski službenici održali su edukativna predavanja o sigurnosti u saobraćaju za učenike: Osnovne škole Gornja Orahovica (Gračanica), Osnovne škole Gornja Tuzla, Osnovne škole Đurđevik - PŠ Podgajevi (Živinice), Osnovne škole Dubrava - Stupari (Kladanj) i Osnovne škole Banovići.

Cilj predavanja je povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s fokusom na pješake, kao najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju, odnosno da se preventivnim djelovanjem i edukacijom učenika ukaže na sve opasnosti u saobraćaju, kao i da se učenici, na način prilagođen školskom uzrastu, upoznaju sa značenjem i značajem poštivanja saobraćajnih propisa i pravila.

Ovom prilikom, učenicima i nastavnom osoblju je uručen promotivni materijal navedene kampanje.

8:05